1.C - důležité termíny

20. 10. - 1.lokalizace (s atlasem a jen Evropa)

1. 11. - 1. písemné opakování 

referát - zadání a termíny

1/4
 -  seznam témat na referát ("plakát")
-   seznam témat na referát ("ústně")