1.C - důležité termíny

20. 10. - 1.lokalizace (s atlasem a jen Evropa)                            1. 12. - 2. lokalizace (s atlasem a jen Afrika)

3. 11. - 1. písemné opakování                                                      6. 12 - 2. písemné opakování

                                                                                                     12. 1. - 3. písemné opakování

referát - zadání a termíny

1/4                                                                                            2/4
 -  seznam témat na referát ("plakát")                                     - seznam témat na referát (písemné)
-   seznam témat na referát ("ústně")                                      - seznam témat na referát (ustní)