kvarta

seznam pomůcek - sešit A4 nelinkovaný, školní atlas Dnešního světa, průhledná A4 folie, pastelky
 

Lokalizace

1Lo

5. 10. 

2 Lo

7. 11.

1+2 Lo

7. 12. 

4 Lo

1+2+4 Lo

6 Lo

1+2+4+6 Lo

 

Pracovní listy

PL_Afrika

do 3. 11.

PL_Amerika

do 12. 12. 

PL_Asie

PL_Oceánie a Austrálie

Písemná opakování (PO)

    1PO - Afrika - přírodní podmínky, obyvatelstvo a paradoxy - 13. 10. 
    2PO - Afrika - regiony - 31. 10. 
    3PO - Amerika - přírodní podmínky a obyvatelstvo - 23. 11.
    4PO - Amerika - regiony  
    5PO - Asie - přírodní podmínky a obyvatelstvo 
    6PO - Asie - regiony 
    7PO - světový oceán, Oceánie, polární oblasti  
    8PO - nej státy světa