matematika - první pololetí

    vstupní test - 11. 9.

    1PO (vyjadřování neznámé ze vzorce) - 26. 9.                                                            

    2PO (pravoúhlý trojúhelník) - 9. 10. 

    3PO (číselné obory) - 23. 10. 

    PT1 - 1. 11. 

 

zeměpis . první pololetí

    1LO - 10b -  20. 10.                                                                                                          2LO - 10b - 
    
    1PO - 20b - 31. 10.                                                                                                           2PO - 20b -
    
                                                                                                                                              3PO - 20b -