matematika - první pololetí

    vstupní test - 11. 9.                                                      4PO (množiny) - 13. 11. 

    1PO (vyjadřování neznámé ze vzorce) - 26. 9.           5PO (výroky) - 27. 11.                                                  

    2PO (pravoúhlý trojúhelník) - 9. 10.                             6PO (operace s mnohočleny) -  11. 12.

    3PO (číselné obory) - 23. 10.                                      7PO (lomené výrazy) -  ???      

    PT1 - 1. 11.                                                                  PT2 - 10. 1. 2018

 

zeměpis . první pololetí

    1LO - 10b -  20. 10.                                                                                                          2LO - 10b - 1.12.
    
    1PO - 20b - 3. 11.                                                                                                             2PO - 20b - 5.12.
    
                                                                                                                                             3PO - 20b - 12.1.