číslo hodiny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

    

pracovní listy

1 PL

2 PL

3 PL

4 PL

5 PL

6 PL

7 PL

8 PL

 

lokalizace

1 Lo

2 Lo

3 Lo

4 Lo

5 Lo

6 Lo

7 Lo

8 Lo

 

přehled písemných testů

    1PO - vesmír, planeta Země 

    2PO - mapa (od souřadnic) 

    3PO - litosféra, hydrosféra, atmosféra, pedosféra 

    

    4PO - biomy 

    5PO -  obyvatelstvo 

    6PO - hospodářství 

    7PO - terénní praxe