číslo hodiny

1

2

3

4

5 - 27.9

6

7

8

9 - 18.10

10

11 - 1. 11.

12

13

14

15

16 - 22.11

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

    

pracovní listy

1PL

do 27. 9.

2PL

do 9. 10.

3 PL

do 15. 11.

4 PL

do 6. 12.

5 PL

6 PL

7 PL

8 PL

 

lokalizace

1 Lo - 25.9.

2 Lo - 9. 10.

3 Lo - 23. 10.

4 Lo - 6. 11

 5 Lo - 20. 11

6 Lo

7 Lo

8 Lo

 

přehled písemných testů

    1PO - vesmír, planeta Země - 18. 10. 

    2PO - mapa (od souřadnic+topografické značky) - 29. 11. 

    3PO - litosféra, hydrosféra, atmosféra, pedosféra 

    

    4PO - biomy 

    5PO -  obyvatelstvo 

    6PO - hospodářství 

    7PO - terénní praxe