sexta

zadání M olympiády zde a další informace na tomto odkazu

září

    Nepřímá úměrnost, lineární lomená a mocninná funkce

        1PO (lineární lomená a mocninná funkce) - 27. 9
říjen
    Mocniny a odmocniny

        2PO (nerovnice řešené pomocí grafů mocninné funkce, mocniny) - 6. 10.

        3PO (odmocniny, mocniny s racionálním exponentem) - 20. 10. 
    Inverzní funkce

    Rovnice s neznámou  pod odmocninou

        4PO (inverzní funkce, rovnice s neznámou pod odmocninou) - 31. 10. 

listopad

    Rovnice s neznámou  pod odmocninou

        PT1 - 3. 11. 

    Goniometrické funkce - možnost použít PS
prosinec
    Goniometrické funkce a rovnice
leden

    Goniometrické rovnice

únor

    Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

březen

     Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
duben

    Početní trigonometrie
    Konstrukční geometrie
květen

    Konstrukční geometrie

červen

    Obvody a obsahy rovinných útvarů