To, co neznáme, je pokaždé těžší než to, s čím se seznámíme. (Šantidéva)