1.C

písemná opakování - PO
15PO - kvadratická funkce - 10. 4. 
16PO - kvadratické rovnice - 17. 4. 
17PO - kvadratické nerovnice - 2. 5. 
18PO - nerovnice v součinovém a podílovém tvaru - 10. 5. 
PT4 - vše a něco navíc - 23. 5. 

 

květen a červen
    soustavy  nerovnic 
    soustavy rovnic
    slovní úlohy

 

 

 

archiv:

březen

    lineární funkce

    rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

duben

   kvadrartické funkce, rovnice a nerovnicebřezen

    lineární funkce

    rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

duben

   kvadrartické funkce, rovnice a nerovnice

únor

    lineární rovnice a nerovnice

leden

    lomené výrazy (sčítání, odčítání, násobení i dělení)

prosinec

    lomené výrazy (vzorce, rozklad na součin, podmínky)

 

listopad

    odmocniny

    výroková logika (výrok a jeho negace, složený výrok a jeho negace, kvantifikovaný výrok a jeho negace)

    množiny 

    intervaly

říjen

    Řešení pravoúhlého trojúhelníku

            domácí příprava (cv.1) 

            domácí příprava 

    Číselné množiny (sbírka úloh)

            znaky dělitelnosti

            nejmenší společný násobek

            nejvetší společný dělitel

            počítání s celými čísly

            zlomky

            mocniny

            odmocniny

            

září

    Vyjadřování neznámé ze vzorce

             sbírka úloh doporučených příkladů

             online zkoušení na doma

 

1. čtvtletí
1PO - vyjadřování neznámé ze vzorce - 3. 10. 2018
2PO - řešení pravoúhlého trojúhelníku (s kalkulačkou) - 10. 10. 2018
3PO - řešení pravoúhlého trojúhelníku (bez kalkulačky, s sebou tabulky) - 18. 10
4PO - číselné množiny (bez kalkulačky) - 25. 10. 
5PO - mocniny - 7. 11. 
 
PT1 - vše a ještě něco navíc - 14. 11.

 

2. čtvrtletí
6PO - výrok a jeho negace, tabulka pravdivostních hodnot - 22. 11. 
7PO - složený a kvantifikovaný výrok, jejich negace - 28. 11. 
8PO - množiny - 5. 12. 
9PO - intervaly, operace s mnohočleny -  12. 12. 
10PO - operace s mnohočleny - 19. 12. 
 
PT2 - vše a ještě něco navíc - 10. 1. 2019
 

11PO - lomené výrazy - 6. 2. 2019

12PO - lineární rovnice - 13. 2. 

13PO - lineární nerovnice - 27. 2.

14PO - lineární funkce (i s absolutní hodnotou) - 14. 3. 

PT3 - vše a něco navíc - 28. 3.