1.C

matematická olympiáda (informace, zadání, nápověda)

   termín na odevzdání domácího kola - 31. 1. 2019
 

písemná opakování - PO

2. čtvrtletí
6PO - výrok a jeho negace, tabulka pravdivostních hodnot - 22. 11. 
7PO - složený a kvantifikovaný výrok, jejich negace - 28. 11. 
8PO - množiny - 5. 12. 
9PO - intervaly, operace s mnohočleny -  12. 12. 
10PO - operace s mnohočleny - 19. 12. 
 
PT2 - vše a ještě něco navíc - 10. 1. 2019
 

leden

    lomené výrazy (sčítání, odčítání, násobení i dělení)

únor

 

 

archiv:

prosinec

    lomené výrazy (vzorce, rozklad na součin, podmínky)

 

listopad

    odmocniny

    výroková logika (výrok a jeho negace, složený výrok a jeho negace, kvantifikovaný výrok a jeho negace)

    množiny 

    intervaly

říjen

    Řešení pravoúhlého trojúhelníku

            domácí příprava (cv.1) 

            domácí příprava 

    Číselné množiny (sbírka úloh)

            znaky dělitelnosti

            nejmenší společný násobek

            nejvetší společný dělitel

            počítání s celými čísly

            zlomky

            mocniny

            odmocniny

            

září

    Vyjadřování neznámé ze vzorce

             sbírka úloh doporučených příkladů

             online zkoušení na doma

 

1. čtvtletí
1PO - vyjadřování neznámé ze vzorce - 3. 10. 2018
2PO - řešení pravoúhlého trojúhelníku (s kalkulačkou) - 10. 10. 2018
3PO - řešení pravoúhlého trojúhelníku (bez kalkulačky, s sebou tabulky) - 18. 10
4PO - číselné množiny (bez kalkulačky) - 25. 10. 
5PO - mocniny - 7. 11. 
 
PT1 - vše a ještě něco navíc - 14. 11.