2.C

1PO - přímá a nepřímá úměrnost - 20. 9. 2019
2PO - lineární lomená a mocninná funkce - 8. 10. 2019
3PO - iracionální a exponenciální funkce - 17. 10. 2019
4PO - logaritmická funkce a odmocniny - 7. 11. 2019
PT1 - vše a něco navíc - 14. 11. 2019