podmínky klasifikace

Pravidla  a podmínky klasifikace (body 3 a 6 klasifikačního řádu):

 

  • Student musí mít napsané všechny písemné testy (PT)   a  všechna písemná opakování (PO) - v případě nepřítomnosti je každý povinen si dopsat danou práci do 14 dnů.

 

  • Klasifikaci tvoří hodnocení z: písemných testů (PT), písemných opakování (PO), ústního či písemného zkoušení, skupinové práce, samostatných prací, aktivity v soutěžích, diktátů  a dalších aktivit.

 

  • Při výsledné pololetní klasifikaci se zohlední studentova píle, aktivita v hodinách, včasné plnění zadaných povinností, pokrok dosažený oproti předchozímu období a další okolnosti hodné zřetele

 

  • Výsledná známka vychází z procentních bodů
  • 1...od 84 % procentních bodů
  • 2...od 68 % procentních bodů
  • 3...od 51 % procentních bodů
  • 4...od 33 % procentních bodů