informace pro mou třídu

1. 10. 2018

    bude třídnická hodina

 

3. 9. 2018 se zase sejdeme 

    - v kreslírně
    - bez přezutí
    - uděláme kolečko (ze židliček)
    - cca 20 minut
 
 
 
 
 
 
 

školní výlet - kemp Mosqiuto - 6. - 8. 6. 2018

ze zájezdu do Prahy zbylo 55,- na žáka 
záloha na výlet 600,- na žáka
ubytování v kempu 5 200,- celkem
vstup na Právčickou bránu 20,- na žáka
cesta tam 820,- celkem
cesta zpět 750,- celkem
 
Každý dostal zpět od 55,- (ti, co byli jen v Praze) až po 334,- (ti, co měli vlastní odvoz) do 29. 6. 2018
Veškeré doklady jsou k nahlédnutí u třídní.

 

 

 

 

školní výlet - kemp Milčany - 7. - 9. 6. 2017

záloha 550,-
přednáška 45,- (cestovaleté nebyli)
kemp mládě 268,-
kemp dospívající 296,-
doprava tam a zpět mládě 39,- a 35,-
doprava tam a zpět dospívající 58,- a 52,-
 
Kolik vám mám vrátit?
(nápověda pro dospívající - s sebou korunku)
 

Vyúčtování:

    vybráno...27 krát 550,- je 14 850

    placeno

        přednáška o Americe...20 krát 90,- je 900,-

        kemp...7 820,-

        doprava...2 742,-

    vráceno studentům

        mládě...6 krát 163,- je 978,-

        nad 15...14 krát 99,- je 1 386,-

        nebyl na Americe...7 krát 144,- je 1 008,-

    a 16,- nelze rozdělit -věnováno do třídního fondu

Veškeré doklady jsou k dispozici

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 9. 2016 - s sebou přezůvky, tašku na učebnice, průkazky na potvrzení 

                    - seznámení s řády školy (přečtěte si)
                    - rozdání učebnic
                    - určení pravidel třídy
                    - volba do školního parlamentu
                    - organizace školního roku
                    - SRPŠ - minimální částka je 400,- 

1. 9. 2016 - slavnostní zahájení školního roku ve třídě 4.A od 8 hod (cca 20 minut) - bez přezutí, tašek i svačinky a bez třídní