kvarta - termíny testů

každé pondělí nabízím konzultace jenom pro Vás - nahlašte se - vždy po 7.hodině

matematika

1SPT - Lomené výrazy - 6.11. - příprava zde
2SPT - Rovnice a jejich soustavy - 15.1. 2016 - příprava zde a slovní úlohy
3SPT - Funkce a práce s daty - 26.2.2016 - příprava zde
4SPT - Pravoúhlý trojúhelník a jehlan - 15.4.2016 - příprava zde
5SPT - Koule a kužel, shodná zobrazení, podobnost trojúhelníků - 22.6.2016 - příprava zde
 

PS - zeměpisná část

1PO - Afrika - přírodní podmínky - 16.10.
2PO - Afrika - regiony a obyvatelstvo - 13.11.
3PO - Amerika - přírodní podmínky a obyvatelstvo - 14.12.
4PO - Amerika - regiony (ve skupinách) - 11.1.2016
5PO - Asie - přírodní podmínky a obyvatelstvo - 12.2.
6PO - Asie - regiony - 8.4.2016
7PO - světový oceán, Oceánie, polární oblasti a Čína - 29.4. 2016
8PO - nej státy světa (ročníkové práce) - po prezentaci všech RP - asi 20.6.2016
 
Ročníková práce - seznam
    úkol na září - vytvořit skupiny po 4
    úkol na říjen - vybrat si stát
    úkol na listopad - vybrat si funkci 
            kuchař - sestaví menu, udělá rozpočet, zajistí vhodné podmínky pro realizaci 
            kameraman - vymyslí scénu ze života daného státu, napíše scénář a naplánuje termín realizace
            listman - navrhne pracovní list, najde vhodné zdroje
            prezi_či_preze - navrhne prezentaci o vybraném státu, naučí se dokonale program power či prezi
    úkol do března - každý za sebe či dohromady za skupinu odevzdáte menu s rozpočtem, návrh pracovního listu včetně zdrojů, prezentaci o podstatném a jedinečném