kvarta

seznam pomůcek - sešit A4 nelinkovaný, Školní atlas světa, průhledná A4 folie, pastelky

 

zajímavé odkazy 

    https://online.seterra.com/cs/vgp/3047

    https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

    https://d-maps.com/continent.php?num_con=8&lang=en

    https://www.eurorebus.cz/

    https://www.zemepisnaolympiada.cz/

    

Písemná opakování (PO)

    1PO - Afrika - přírodní podmínky, obyvatelstvo a paradoxy - 4. 10. 2018
    2PO - Afrika - regiony - 5. 11. 
    3PO - Amerika - přírodní podmínky a obyvatelstvo 
    4PO - Amerika - regiony   
    5PO - Asie - přírodní podmínky a obyvatelstvo  
    6PO - Asie - regiony 
    7PO - světový oceán, Oceánie, polární oblasti   
    8PO - nej státy světa 

 

Ročníková práce

    do konce září odevzdat jmenný seznam za skupinu (3 až 5 členů)