kvarta

seznam pomůcek - sešit A4 nelinkovaný, Školní atlas světa, průhledná A4 folie, pastelky

 

zajímavé odkazy 

    https://online.seterra.com/cs/vgp/3047

    https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

    https://d-maps.com/continent.php?num_con=8&lang=en

    https://www.eurorebus.cz/

    https://www.zemepisnaolympiada.cz/

    

Písemná opakování (PO)

    1PO - Afrika - přírodní podmínky, obyvatelstvo a paradoxy - 4. 10. 2018
    2PO - Afrika - regiony - 5. 11. 
    3PO - Amerika - přírodní podmínky a obyvatelstvo - 13. 12. 
    4PO - Amerika - regiony - 10. 1. 2019
    5PO - Asie - přírodní podmínky a obyvatelstvo  - 7. 2. 2019
    6PO - Asie - regiony - 14. 3.
    7PO - světový oceán, Oceánie, polární oblasti  - 8. 4. 
    8PO - nej státy světa - 23. 5. 

 

Ročníková práce

    do konce září odevzdat jmenný seznam za skupinu (3 až 5 členů)

    do konce ledna odevzdat plán práce a seznam zdrojů (prezentace, PL, plakát, "něco typického")

    do konce února odevzdat prezenzaci

    do konci března odevzdat plakát a pracovní list (podkladem je prezentace)

termíny (v závorce předpokládané datum)

    Kanada (11. 4.), Jižní Afrika (25. 4.), USA (30. 4.), Brazílie (2. 4.), Indie (9. 5.), Japonsko (9. 5.), Vietnam (13. 5.),  Rusko ( 16. 5.), Austrálie (10. 6.)

Otázky

Kanada (1. Zalesněnost Kanady a porovnání se světem, 2. Vzdělanost v Kanadě a porovnání se světem, 3. Čím zajímavý NP Wood Buffalo, 4. Kanada a pizza Hawai)

Jižní Afrika (1. Podíl HDP J. Afriky na HDP celé Afriky, 2. Co je apartheid, 3. Čím proslul Tolkien a Musk, 4. Jižní Afrika a R. Krejčíř)

USA (1. Jaké je HDP a pořadí na světě, 2. Co je NAFTA, 3. Výroba, vývoz a dovoz zbraní, 4. Novinky o zdi mezi USA a Mexikem)

Brazílie (1. Brazílie a cukrová třtina, 2. Náboženství a porovnání se světem, 3. Čím významný P. Coelho, 4. Kdo může a musí volit?)

Indie (1. Čaj a Indie, 2. Matematika a Indie, 3. Barvy na pohřeb a svatbu, 4. Odkud pochází jóga a šachy)

Japonsko (1. Kolik ostrovů, 2. Kolik bylo obětí při zemětřesení – Fukušima – a porovnej s podobnou havárií, 3. Kdo jsou kodokushi, 4. Proč jsou mobily voděodolné v Japonsku)

Vietnam (1. Ekonomický rozvoj včera a dnes, 2. Co je  Cu Chi, 3. Příjmení či jméno Nguyen a jak se to vlastně čte, 4. Kešu a Vietnam)

Rusko (1. Co je transsibiřská magistrála, 2. Spor o Kurily, 3. Osobnost Putina, 4. Alkohol a Rusko)

Austrálie (1. Jaké je tam teď roční období, 2. Kdo je hlavou státu a jak funguje volební systém, 3. Zjisti informace o „ukradené generaci“, 4. Kolik činných sopek je zde?)