kvinta

termíny:

    písemné opakování (15b)

            atmosféra - 13.3.2015

            hydrosféra - 15.5.2015

            pedosféra a litosféra  - 19.6.2015

    skupinová práce (5b) -  možnost dodělat doma

            klimatologie - 25.2.2015 - odevzdat do 11.3.2015

            vodní toky - 1.4.2015 - odevzdat do 8.4.2015

            pedosféra - terénní - až vyroste semínko

          srovnávací práce - topografie (5b) - první týden v červnu - není v základu (tj. body navíc:-))

            ...

    Lokalizace (5b)

        do 27.2. - Asie - státy (37 pojmů)

        do 20.3. - Asie - povrch (67 pojmů)

        do 10.4. - Asie - členitost pobřeží (52 pojmů)

        do 29.4. - Afrika - členitost pobřeží (18 pojmů) a Afrika - povrch (32 pojmů)

        do 15.5 - Austrálie - členitost (14 pojmů), Austrálie - povrch (12 pojmů), JAmerika - členitost (8 pojmů) a řeky ČR (39 pojmů)

        do 17.6. - ČR - geomorfologické celky (78 pojmů)

bonus (tj. navíc) - do 19.6. - ČR - řeky (úroveň pro nadšence) - 39 pojmů - a nejen pro Niki:-)

 

 

aktuální součet možných bodů: 90b za celé pololetí

 

 

Pravidla  a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):

  • podkladem pro klasifikaci jsou body získané za písemné testy, pracovní listy, lokalizace, skupinové práce, ročníkové práce, účast  a umístění v zeměpisných soutěžích, aktivity, práce v hodině, sešit, neplnění povinností  
  • za neplnění povinností budou uděleny záporné body (-1)
  • průběžné hodnocení je možné určit jako podíl získaných bodů (viz bakaláři) a aktuálního součtu dosažitelných bodů (viz web)
  • za dobrovolné činnosti je možné získat body navíc bez navýšení procentového základu (Eurorebus a další zeměpisné soutěže,  dobrovolné úkoly a aktivity)

příklad:

s. Pokorný

povinné:                                                                              dobrovolné:

písemné opakování: 11 z 15                                               Eurorebus: 2

Holubec: 4 z 5                                                                    dobrovolný pojem: 1

skupinová práce: 5 z 10                                                     dobrovolné divadlo: 1

 

celkem získal 24 bodů, procentový základ je 30, známka je tedy 1

 

klasifikace

 

1 … 80% a více

2 … 64% a více

3 … 51% a  více

4 … 40% a více