matematika - druhé  pololetí

    10PO_  kvadratické rovnice a funkce - 17. 4. 

    11PO_vztahy mezi koeficienty a kořeny rovnice, rozklad kvadratického trojčlenu, kvadratické nerovnice - 2. 5. 

    12PO_rovnice a nerovnice v součinovém a podílovém tvaru - 22. 5

    

    PT_kvadratické vše a něco navíc - červen

 

    7PO_lineární funkce - 6. 2. 

    8PO_ lineární rovnice, nerovnice a slovní úlohy - 27. 2.

    9PO_ linerní funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - 19. 3. 

    

     PT_lineární vše - 28. 3.