matematika - druhé  pololetí

    7PO_lineární funkce - 6. 2. 

    8PO_ lineární rovnice, nerovnice a slovní úlohy - 27. 2.

    9PO_ linerní funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - 19. 3. 

    

     PT_lineární vše - 28. 3.