Matematika

zadání M olympiády zde a další informace na tomto odkazu

září

    Vyjadřování neznámé ze vzorce

             sbírka úloh doporučených příkladů

            online zkoušení na doma

    Početní řešení pravoúhlých trojúhelníků

            domácí příprava (cv.1) na 25. 9. 

            domácí příprava na 27. 9. 
říjen

    Základní číselné obory o operace v nich

listopad

    Množiny a výroky
prosinec
    Mnohočleny
leden

    Mnohočleny
    Lineární funkce, rovnice a nerovnice

únor

    Lineární funkce, rovnice a nerovnice, slovní úlohy (směšovací počet)

    Lineární funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

březen

    Lineární funkce, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
    Kvadratická funkce, rovnice, nerovnice  
duben

     Kvadratická funkce, rovnice, nerovnice  

    Rovnice s neznámou ve jmenovateli

květen

    Soustavy rovnic a nerovnic
červen

    Soustavy rovnic a nerovnic