zeměpis

Plán učiva 

1. Geografie jako věda –2
2. Země jako vesmírné těleso – 8 (7 +1)
    a. Vesmír - 1
    b. Sluneční soustava – 1
    c. Tvar a velikost země – 1
    d. Pohyby země – 1
    e. Čas na zemi - 1
    f. Slapové jevy - 1
3.  Kartografie a topografie – (8+1) či přednáška
    a. Mapa a kartografická zobrazení - 2
    b. Obsah mapy -1
    c. Dělení map - 1
    d. Práce s mapou - 2
    e. Moderní metody v kartografii -2
4. Atmosféra – 8+1
    a. Složení a členění atmosféry -2
    b. Základy meteorologie - 3
    c. Atmosféra v pohybu - 2
    d. Podnebné pásy -1
5. Hydrosféra – 8
    a. Členění hydrosféry – 1
    b. Oběh vody - 1
    c. Vodstvo oceánů - 2
    d. Vodstvo pevnin – 3
    e. Kryosféra – 1
6. Pedosféra – 2+1
    a. Vznik a složení půdy 1
    b. Půdní druhy a typy – 1
7. Litosféra – 10 +1
    a. Stavba a složení zemského tělesa - 2
    b. Georeliéf – 2
    c. Endogenní procesy – 3
    d. Exodenní procesy – 2
    e. Teorie kontinentálního driftu – 1
8. biosféra - 9 + 1
    a) základní charakteristiky biosféry - 1 
    b) geobiomy - 3
    c) přírodní krajina - 1
    d) kulturní krajina - 2
    e) ochrana přírody - 2