podmínky klasifikace

Podkladem pro klasifikaci jsou body získané za písemná opakování, lokalizace a referáty, dále za účast  a umístění v zeměpisných soutěžích, aktivitu a práci v hodině.

Povinná část

·         písemné opakování (20b)

·         lokalizace s atlasem (10b)

·         referát (10b)

Dobrovolná část (body navíc)

·         zeměpisná olympiáda

  • školní kolo (účast 1b)
  • školní kolo (1. místo 3b, 2. místo 2b, 3. místo 1b)
  • okresní kolo (1. místo 5b, 2. místo 4b, 3. místo 3b)

·         Eurorebus

  • Za každých 1 000 bodů v soutěži je 1b

 

 

Při výsledné pololetní klasifikaci se zohlední studentova píle, aktivita v hodinách, včasné plnění zadaných povinností a další okolnosti hodné zřetele.

 

 

Výsledná známka vychází z konečného počtu bodů za dané pololetí

Ø  1...do 84 % povinných  bodů

Ø  2...do 78 % povinných bodů

Ø  3...do 61 % povinných bodů

Ø  4...do 45 % povinných bodů