oktáva

koronavirky_po tiskovce ministra školství

Pro nematuranty

  • Do bakalářů jsem napsala výslednou známku z matematiky za 2/2
  • Chybí-li vám test, či chcete-li si ho opravit, kontaktujte mě, všem vyjdu vstříc
  • Doporučuji procvičování v techambitionu – nahrazuje aktivitu za daný týden
  • V dubnu již po vás nic chtít nebudu, připravujte se na maturitu (věřím, že bude) a přijímací zkoušky

Pro maturanty

  • Do bakalářů jsem napsala výslednou známku z matematiky za 2/2
  • Chybí-li vám test, či chcete-li si ho opravit, kontaktujte mě, všem vyjdu vstříc
  • Doporučuji procvičování v techambitionu – nahrazuje aktivitu za daný týden
  • Každého ještě vyzkouším, termín každému přizpůsobím
  • Nabízím konzultace přes Messenger či https://whereby.com
  • Doporučuji  https://www.statnimaturita-matika.cz/
 

koronavirky_týden_1

Protože jsem několikanásobně překročila limit dat, netuším, jak dlouho budou mé stránky v provozu. Veškeré informace tak budu dávat i na bakaláře. 
Co je důležité...
 - mění se podmínky klasifikace 
 - již žádné testy, srovnávací práce, zkoušení pro všechny
 - každý(-á), kdo si bude chtít něco opravit či dopsat, vyjdu vstříc a vyřešíme individuálně 
 - maturantům nabízím konzultace (Skype, Messenger, telefon) po dohodě
 - nematurantům uzavřu známky z toho, co mělo být napsáno k 10.3.2020
 - maturanty ještě jednou prozkouším (školní ústně, státní písemně)  "bezkontaktně" s využitím technologií (co umíte, či umím já)
 
Tak snad to zatím stačí, pár odkazů připojuji a přeji zdraví a prosím o zodpovědnost
https://techambition.com/register?school_token=t1qriopzmx8vvx6r - sem se mi zaregistrujte, děkuji
https://cs.khanacademy.org/coach/dashboard - tohle znáte, je tam zpracováno téměř vše a vřele doporučuji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testy

9PO - statistika - 4. 2. 2020
10PO - opakovací témata - 11. 2. 2020
11PO - nerovnice - 10. 3. 2020
12PO - opakovací témata - 24. 3. 2020
PT_3 - (statistika, nerovnice, opakování primy až kvinty) - 31. 2. 2020
PT_4 - (maturitní test) - 6. 4. 2020

roční plán

Matematická logika

výrok a jeho negace,

pravdivostní tabulka,

složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace,

ekvivalence) a jejich negace, negace početních a kvantifikovaných výroků, kvantifikátor,

axiom, definice, věta, důkaz

Vektorová algebra

operace s vektory (i skalární a vektorový součin), velikost vektoru, velikost úhlu dvou vektorů,

lineární závislost a kombinace

Analytická geometrie v rovině i prostoru

přímka (obecná, parametrická rovnice, úsekový a směrnicový tvar),

rovina (obecná a parametrická rovnice)

vzájemná poloha, odchylka a vzdálenosti

 

Analytická geometrie v rovině –   

kuželosečky (kružnice, elipsa, parabola, hyperbola),

vzájemná poloha kuželosečky a přímky,

rovnice tečny ke kuželosečce 

Statistika

vážený aritmetický průměr, medián, modus, percentil, kvartil, směrodatná odchylka, mezikvartilová odchylka

Opakování učiva základního kurzu

kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

exponenciální, logaritmické a goniometrické nerovnice

 

učivo kvinty (prvního ročníku) - oktávy

(čtvrtého ročníku)