Matematika

pomůcky: sešit, učebnice Kladná a záporná čísla, psací potřeby

prosinec - mocniny

listopad - celá čísla

říjen - desetinná čísla

 

 

 

týden od 30.9

    desetinná čísla (sčítání, odčítání, násobení)

týden od 23.9

    počítání s přirozenými čísly (dělení, zaokrouhlování)

    desetinná čísla (pojem, zápis, čtení)

16.9

    seznámení s KhanAcademy - sčítání, odčítání, násobení a dělení přirozených čísel

    

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/two_dig_add_sub/e/subtraction_2

 

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/addition-subtraction/addition_carrying/e/addition_4

 

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multiplication_fun/e/multiplication_0.5

 

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/delightful_division/e/division_0.5

 

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/multi_digit_multiplication/e/multiplication_1.5

 

https://www.khanacademy.org/math/arithmetic/multiplication-division/long_division/e/division_3     (čti jako první číslo dělí druhé číslo)

 

 

13.9

    porovnávání přirozených čísel

12.9

    přirozená čísla - řády, zápis čísel a čtení čísel většího řádu

6.9

    s sebou kartičky číslic 1 až 9 v obálce

    přirozená čísla

5.9

    římské číslice  

4.9

    s sebou oba sešity A4 obalené, psací potřeby, učebnici žádnou (zatím)