elektronický sešit

Elektronický sešit

5.12. 

6.12. 

9.12

101 10.12.

13.12 

 

slovní úlohy na celá čísla

1. Včera odpoledne bylo  22° C. Do desíti hodin večer se ochladilo o  6°C  . Kolik bylo v

deset hodin večer stupňů? Jak se tato hodnota určí?

 

2. Jedním ze základních zeměpisných údajů je nadmořská výška (výška zkoumaného

místa nad vodní hladinou světového oceánu). Nejvyšší hora České republiky Sněžka

má nadmořskou výšku 1602 m. Urči nadmořskou výšku:

a) vrcholu Eiffelovy věže (výška věže 324 m, základna věže stojí 33 metrů nad

hladinou moře),

b) hladiny Mrtvého moře, která je 420 níže než hladina moře,

c) dna Mrtvého moře (jezero je hluboké 380 m),

d) dna Bajkalského jezera hlubokého 1680 m, jehož hladina je 456 metrů nad

mořem.

 

3. Nejhlubší černouhelný důl v Evropě fungoval ve Zbýšově u Brna. Urči nadmořskou

výšku jeho dna, jestliže důl je hluboký 1550 m a jeho vstup leží v nadmořské výšce

350 m.

 

4. Jirka měl našetřeno 450 Kč. Nejdříve si koupil kredit do mobilního telefonu za 200

Kč. Poté dostal od babičky 500 Kč. Na zimu si chtěl koupit nové lyžařské brýle za

1150 Kč, protože neměl dost peněz, maminka mu zbytek peněz půjčila. Aby rychleji

splatil svůj dluh, roznášel letáky, čímž si vydělal 250 Kč. Když maminka viděla, jak

se snaží, prominula mu 100 Kč. Kolik peněz má ještě splácet? Napiš, jak se postupně

měnila hodnota Jirkových úspor.