MAT

čtvrtletní písemné práce

4SPT - 30.4 - planimetrie (rýsovat dle popisu - jako v PS Geometrie, aktivní znalost pojmů (kolmice, rovnoběžka, osa úhlu, osa strany, kružnice, polopřímka, úsečka), úhel a jeho velikost (názvy, dvojice úhlů, počítání s velikostmi), obvody  a obsahy rovinných útvarů)

5SPT - 18.6.2014 - trojúhelník (pojmy a konstrukce), osová a středová souměrnost, krychle a kvádr

 

písemné opakování MAT (PO)

19PO - 10.6 - krychle

18PO - 16.5. - osová a středová souměrnost (souměrné útvary, samodružné útvary a zobrazení v souměrnostech)

17PO - 7.5. - trojúhelník - základní pojmy a konstrukce

16PO - 10.4 - obvody a obsahy rovinných útvarů

15 PO - 3.4. - dvojice úhlů, počítání s velikostí úhlů

14PO - 27.3. - úhel, typy úhlů

 

úloha na květen

vymysli, vystřihni a vybarvi útvar ..a) osově souměrný a středově nesouměrný   b) středově souměrný a osově nesouměrný   c) středově i osově souměrný

 

povinný úkol

na 27.5. - narýsuj a vystřihni si šablonu krychle se stranou a = 5 cm (návod v sešitě)

do 30.5 - vystřihni a nalep si do sešitu alespoň jeden obleček a neobleček krychle o hraně délky a = 3 cm

 

úloha na měsíc duben

vytvoř na počítači osově souměrný obličej (nejlépe svůj vlastní) - nafoť obličej přímo a v zrcadle, vyber 2 stejné půlky a spoj v jeden osově souměrný celek

 

Pracovní sešit GEOMETRIE

do 24.4 - strana 17 - rýsuj podle popisu a strana 17 - ještě uvažuj a počítej

do 4.4 - strana 29 (kromě 13. úlohy)

do 28.3 - strana 25

do 21.3. - strana 21 - narýsovat dle kroků 1. až 9 (odevzat PS G)