přehled výuky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 - 29.1.

28

29 - 19.2.

30

31

32

33 - 7. 3.

34

35 - 19. 3

36

37

38

39

40 - 11.4

41

42

43 - 25. 4

44

45

46

47

48 - 6.6

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

 

pracovní listy

 

6 PL

do 7. 2.

7PL

do 28.3.

8PL

do 2. 5. 

9PL 

 

10PL

 


 

přehled písemných testů 

    1PO - vesmír, planeta Země - 18. 10. 

    2PO - mapa (od souřadnic+topografické značky) - 29. 11. 

    3PO - litosféra, hydrosféra, atmosféra  - 24. 1.

    

    4PO - pedosféra, biomy - 7. 3. 2018

    5PO -  obyvatelstvo a sídla - 11. 4. 2018

    6PO - hospodářství - 13. 6. 

 

    Terénní praxe - 1. 6.