DDÚ

do 30.5. - vypočti objem pravidelného šestibokého hranolu s podstavnou hranou a = 6 cm a výškou hranolu v = 10 cm.

do 23.5. - Vypočti povrch pravidelného trojbokého hranolu s výškou 7 dm, jehož podstavná hrana měří 30 cm.