matematika

pomůcky: sešit, rýsovací potřeby, od 6.1.2014 uč. Výrazy 1

květen

    hranoly

duben

     čtyřúhelník - základní pojmy

    objevujeme v GeoGebře - tětivový čtyřúhelník

    objevujeme v GeoGebře -  tečnový čtyřúhelník s obsah rovnoběžníku

březen

    výrazy

    Pythagorova věta

únor

     výrazy

leden

    mocniny a odmocniny

prosinec

    trojúhelník

listopad

    procenta

říjen

    zlomky

září

    opakování primy

    zlomky