PS - zeměpisná část

červen

    místní region

květen

    ročníkové práce - kraje ČR

duben

    služby

březen

     zpracovatelský průmysl

     potravinářský průmysl

     zemědělství

     doprava

     věda a výzkum

únor

    chemický průmysl

    průmysl stavebních hmot 

    zpracovatelský průmysl

leden

    seznam podniků (strojírenství) - na 28.1.2014)

    hutnictví

    strojírenstvi.pdf (318,4 kB)

prosinec

    vývoj hospodářství

    nerostné suroviny

    energetika

listopad

    obyvatelstvo

    sídla

říjen

    vodstvo

    počasí a podnebí

    půdy

    rostlinstvo a živočišstvo

září

    poloha, hranice, historický vývoj ČR

    geologický a geomorfologický vývoj ČR

    pohoří a nížiny