ročníková práce

do konce ledna si zadejte téma a členy skupiny

termín RP - měsíc květen (bude upřesněno)

čas - každá skupina 10 až 15 minut

podmínky

. RP bude obsahovat prezentaci (dle vzoru)  a pracovní list (součástí i řešení)

. odevzdat RP do konce dubna v elektronické podobě 

. hodnotit se bude 

    - dodržení termínů

    - jazyková správnost a správnost údajů

    - původnost práce 

 

 

Liberecký - Rácová, Sedláčková, Kvízová

Praha - Kottová, Němcová, Hrubešová

Ústecký - Krákorová, Vomelová, Bajraj

Středočeský - Faloutová, Bozcanová

Karlovarský - Havlová, Wunsche

Moravskoslezský - Jaržabek, Kulhavý, Toth

Jihočeský - Nquyen, Merkout, Hoť

Olomoucký - Bao, Kříček

 

Jihomoravský - 

Pardubický - 

Královehradecký -

Plzeňský - Kaštánek, Záležák