sekunda

seznam pomůcek - sešit A4 nelinkovaný, Školní atlas světa, průhledná A4 folie, pastelky

 

Lokalizace (Lo)

    s atlasem

Lo_Afrika 

16. 10. 

Lo_Amerika

4. 12. 

Lo_Asie

26. 2. 

Lo_Austrálie a Oceánie

26. 3.

    bez atlasu

1Lo

2. 10. 

2 Lo

6. 11. 

1+2 Lo

18. 12. 

4 Lo

12. 3.

1+2+4 Lo

4. 4. 

6 Lo

23. 4. 

1+2+4+6 Lo

4. 6. 

 

Pracovní listy

PL_Afrika

do 3. 11.

PL_Amerika

do 11. 12.

PL_Asie

do 7. 3. 

PL_Čína

do 2. 5.

Písemná opakování (PO)

    1PO - Afrika - přírodní podmínky, obyvatelstvo a paradoxy - 9. 10. 
    2PO - Afrika - regiony - 1. 11. 
    3PO - Amerika - přírodní podmínky a obyvatelstvo - 27. 11. 
    4PO - Amerika - regiony   - 19. 1.
    5PO - Asie - přírodní podmínky a obyvatelstvo - 19. 2. 
    6PO - Asie - regiony - 14. 3.
    7PO - světový oceán, Oceánie, polární oblasti 18. 4.  
    8PO - nej státy světa - 11. 6. 
 

pracovní listy

1 PL

2 PL

3 PL

4 PL

5 PL

6 PL

7 PL

8 PL

Lokalizace (Lo)

    s atlasem

Lo_Afrika 

Lo_Amerika

Lo_Asie

Lo_Oceánie a nej státy

    bez atlasu

1Lo

2 Lo

3 Lo

4 Lo

5 Lo

6 Lo

7 Lo

 

Písemná opakování (PO)

    1PO - Afrika - přírodní podmínky, obyvatelstvo a paradoxy 
    2PO - Afrika - regiony 
    3PO - Amerika - přírodní podmínky a obyvatelstvo 
    4PO - Amerika - regiony  
    5PO - Asie - přírodní podmínky a obyvatelstvo 
    6PO - Asie - regiony 
    7PO - světový oceán, Oceánie, polární oblasti  
    8PO - nej státy světa  
 

Ročníková práce - - odevzdat ke kontrole nejméně 7 dní předem

Zpracovat vybraný stát - prezentace, pracovní list, zápis, "něco typického"

od 2. 5. 2018: republika Jižní Afrika, USA, Kanada, Brazílie, Rusko, Japonsko, Indie, Austrálie

 
7. hodina: podnebí a počasí ČR - připrav si nějakou pranostiku, s sebou pastelky, zadání PL_1 (dobrovolné), lokalizace