sekunda

seznam pomůcek - sešit A4 nelinkovaný, Školní atlas světa, průhledná A4 folie, pastelky

Pracovní listy

   Afrika -  do 7. 12. 2018 (14:00)

   Amerika  - příroda - do 25. 1. 2019

   Asie - do 29.3. (pošlu na požádání)

Písemná opakování (PO)

    1PO - Afrika - přírodní podmínky, obyvatelstvo a paradoxy - 4. 10. 2018
    2PO - Afrika - regiony - 6. 11. 
    3PO - Amerika - přírodní podmínky a obyvatelstvo - 10. 12. 2018
    4PO - Amerika - regiony  - 15. 1. 2019
    5PO - Asie - přírodní podmínky a obyvatelstvo  - 14. 2. 2019
    6PO - Asie - regiony - 27. 3.
    7PO - světový oceán, Oceánie, polární oblasti  - 11. 4.   
    8PO - nej státy světa - květen či červen (po RP) - 23. 5. 

 

Ročníková práce

    do konce září odevzdat jmenný seznam za skupinu (3 až 5 členů)

    do konce ledna odevzdat plán práce a seznam zdrojů (prezentace, PL, plakát, "něco typického")

    do konce února odevzdat prezentaci (pouze obrázky, body, hesla, nezapomeň na zdroje)

    do konce března odevzdat pracovní list (vychází z prezentace, nahrazuje zápis, zahrnuje i práci s atlasem) a plakát (grafické zpracování "typického" pro daný stát)

Otázky

Kanada (1. Zalesněnost Kanady a porovnání se světem, 2. Vzdělanost v Kanadě a porovnání se světem, 3. Čím zajímavý NP Wood Buffalo, 4. Kanada a pizza Hawai)

Jižní Afrika (1. Podíl HDP J. Afriky na HDP celé Afriky, 2. Co je apartheid, 3. Čím proslul Tolkien a Musk, 4. Jižní Afrika a R. Krejčíř)

USA (1. Jaké je HDP a pořadí na světě, 2. Co je NAFTA, 3. Výroba, vývoz a dovoz zbraní, 4. Novinky o zdi mezi USA a Mexikem)

Brazílie (1. Brazílie a cukrová třtina, 2. Náboženství a porovnání se světem, 3. Čím významný P. Coelho, 4. Kdo může a musí volit?)

Indie (1. Čaj a Indie, 2. Matematika a Indie, 3. Barvy na pohřeb a svatbu, 4. Odkud pochází jóga a šachy)

Japonsko (1. Kolik ostrovů, 2. Kolik bylo obětí při zemětřesení – Fukušima – a porovnej s podobnou havárií, 3. Kdo jsou kodokushi, 4. Proč jsou mobily voděodolné v Japonsku)

Vietnam (1. Ekonomický rozvoj včera a dnes, 2. Co je  Cu Chi, 3. Příjmení či jméno Nguyen a jak se to vlastně čte, 4. Kešu a Vietnam)

Čína (1. HDP a porovnání se světem, 1. Popravy a Čína,  3. Problematika Tibetu, 4. Špionáž a Čína)

Rusko (1. Co je transsibiřská magistrála, 2. Spor o Kurily, 3. Osobnost Putina, 4. Alkohol a Rusko)

Austrálie (1. Jaké je tam teď roční období, 2. Kdo je hlavou státu a jak funguje volební systém, 3. Zjisti informace o „ukradené generaci“, 4. Kolik činných sopek je zde?)

 

 

 

zajímavé odkazy 

    https://online.seterra.com/cs/vgp/3047

    https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

    https://d-maps.com/continent.php?num_con=8&lang=en

    https://www.eurorebus.cz/

    https://www.zemepisnaolympiada.cz/