výuka

duben

    světový oceán a oceánie
    polární oblasti
    ročníkové práce
    Kanada (17. 4.), USA (24. 4.), Jižní Afrika (25. 4.),

květen a červen

    ročníkové práce studentů
    rozhodující je pořadí a respektování školních akcí
    Čína (9.5.), Japonsko (2.5.), Rusko (14. 5.), Vietnam (16. 5.).  Austrálie (22. 5.)

 

 

 

 

 

archiv

leden

 

přírodní podmínky a obyvatelstvo Asie

prosinec

 

    
    23. Sídla Ameriky
    24. hra - obyvatelé slumu
    25. PO, regiony Ameriky - od Mexika po Panamu
    26. Ostrovní státy

listopad

    18. PO (regiony Afriky), přírodní podmínky a poloha Ameriky, s sebou atlas a barvičky
    19. Přírodní podmínky Ameriky
    20. Přírodní podmínky Ameriky
    21. Přírodní podmínky Ameriky
    22. Obyvatelstvo Ameriky

Říjen

     9. Africké paradoxy
    10. 1PO, regiony Afriky, s sebou učebnici, barvičky a lepidlo   
    11. Sahel, s sebou sešit
    12. hra - globální obchod, s sebou pomůcky, připravit učebnu
    13. zpětná vazba ke hře, budoucnost Afriky
    14. regiony Afriky, s sebou učebnici i atlas (do dvojice), lokalizace
    15.  regiony Afriky, s sebou učebnici i atlas (do dvojice)
    16.  regiony Afriky, s sebou učebnici i atlas (do dvojice)
    17. Regiony Afriky, lokalizace

ZÁŘÍ

    1. úvodní hodina, podmínky klasifikace, organizace roku
    2. Jak je svět rozdělen, připravit učebnu
    3. Jak je svět rozdělen, s sebou sešit, učebnici i atlas (do dvojice)
    4.Afrika, co se mi vybaví, s sebou atlas
    5. Afrika, s sebou obrysovou mapku Afriky v sešitě na celou stránku, barvičky a atlas (do dvojice)
    6. Afrika, přírodní poměry, s sebou učebnici
    7. Přírodní podmínky Afriky, s sebou atlas (do dvojice)
    8. Obyvatelstvo Afriky, lokalizace, s sebou učebnici
 

únor

    regiony Asie