podmínky klasifikace

  • Student musí mít napsaná všechna písemná opakování (PO) - v případě nepřítomnosti je každý povinen si dopsat danou práci do 14 dnů.

 

  • Klasifikaci tvoří hodnocení z písemných opakování (PO) a ústního zkoušení (Zk).

 

  • Výsledná známka vychází z váženého průměru známek:

 

1,00  -  1,80          1 (výborná)

1,79  -  2,60          2 (chvalitebná)

2,59  -  3,50          3 (dobrá)

3,49  -  4,40          4 (dostatečná)

4,39 -   5.00          5 (nedostatečná)