septima

Kdy a co se píše

    12PO - permutace a faktoriál - 8. 4. 
    13PO - variace a kombinační číslo - 16. 4. 
    14PO - kombinace, binomická věta - 29. 4. 
 
PT4 (kombinatorika a pravděpodobnost) - 22. 5. 
    

Plán práce

 září
    vektorová algebra
říjen až leden
    stereometrie
leden, únor
    posloupnosti
březen
    posloupnosti
    kombinatorika
duben
    kombinatorika
    pravděpodobnost
květen
    pravděpodobnost
červen
    konstrukční geometrie   
 
 
archiv
2. čtvrtletí
    5PO - odchylka přímek - 27. 11.
    6PO - odchylka rovin, přímky a roviny - 4. 12.
    7PO - vzdálenosti přímek, rovin - 18. 12. 
    8PO - tělesa - 14. 1. 2019
    PT2 - 21. 1. 
 
1. čtvrtletí
    1PO - vektorová algebra - 1. 10. 2018 (opravka 10. 10. od 7:30)
    2PO - volné promítání, vzájemná poloha přímek - 16. 10. 2018
    3PO - vzájemná poloha rovin, přímky a roviny - 23. 10. 
    4PO - průsečík přímky, řez krychle - 6. 11. 
    PT - 12. 11. 

 

9PO - posloupnost - 12.  2. 2019
   10PO - aritmetická posloupnost - 15. 2. 2019
   11PO - geometrická posloupnost - 5. 3. 
   
PT3 (posloupnosti, řady) - 27. 3. 2019