matematika

týden od 27. do 30. 4. 2020 (120 minut čistého času)

tématem je lineární kombinace vektorů a jejich závislost/nezávislost

doporučuji: 

- podívat se do tabulek na stranu 88 (nahoře)

- podívat se na výuková videa zde a zde

- procvičit dané téma v PS na straně 20 až 21 (a zkontrolovat)

- využít  také khanacademy (termín do 1. 5. 2020)

- využít online konzultací 

 

týden od 20. do 24. 4. 2020 (na 180 minut čistého času)

tématem je sčítání vektorů a násobení vektoru reálným číslem (a jejich vlastnosti)

doporučuji následující postup: 

- se podívat do tabulek na stranu 87 a napsat si vzorečky

- nastudovat sčítání vektorů

- nastudovat násobení vektoru reálným číslem 

- procvičit si dané téma 

- vyplnit pracovní sešit na straně 16 až 19 (pak zkontrolovat výsledky)

- využít  také khanacademy a techambition (termín do 24. 4. 2020)

- napsat mi, jak to šlo/nešlo, kolik času jste potřebovali, co vyhovuje/nevhovuje, ...

A já se pokusím připravit další týden ještě o něco lépe

 

týden od 14. do 17. 4. 2020 (aneb dodržuji prázdniny)

- začneme analytickou geometrii (pracovat budeme s PS)

- pro tento týden připravím polopatický postup (je to nová látka)

    1. hodina (souřadnice)

    - PS strana 7/6 (nezapomeň na správné závorky a připomeň si počítání kvadrantů)

    - PS 7/9 (připomeň si  opět Pythagorovu větu, nebo se podívej do tabulek na stranu 85)

    - PS 8/11 (zamysli se, nebo využij opět tabulky)

    - pak aplikuj nové poznatky na úlohách 8/10, 12, 13, pak vše na straně 9 až 12

    2. hodina (vektor)

    - PS strana 13/1 (nejen z fyziky si zopakuj pojem vektoru)

    - PS strana 13/2 (pokus se "vidět" souřadnice vektoru, nebo použij tabulky na straně 86 až 87)

    - pak aplikuj poznatky v úlohách na straně 13/3,4 a 14/5,6

    3. hodina (velikost vektoru)

    - PS strana 14/7 (doporučuji opět Pythagorovu větu, nebo se podívej do tabulek na stranu 87)

    - aplikuj poznatky v úlohách na straně 15

 

využijte také khanacademy a techambition (termín do 17. 4. 2020)

 

období od 11. 3. do 8. 4. 2020

- zkusíme zvádnout téma PRAVDĚPODOBNOST
- PS od strany 38 po 56 (nemusíte úlohy č. 16, 17 ze stran 42 a 43, 8 ze strany 45, 15 ze strany 47, strany 48 až 50, 20 ze strany 55)
- Petáková od strany 170 po 172, pak úlohy 45, 46, 50, 51 ze strany 173, úlohy 54, 57, 58, 60, 61 ze strany 174
- sdílejte výsledky, řešení a tipy
- udržujte si znalosti kombinatoriky a binomické věty
- doporučuji procvičit příklady k testu (bakaláři/dokumenty/septima_matematika)

 

 

 

 
 
 
 
 

Testy

4. 2. 2020 - 7PO - variace a permutace, rovnice s faktoriály
17. 2.2020 - 8PO - variace, permutace a kombinace, rovnice s kombinačními čísly
9. 3. 2020 - 9PO - binomická věta, pravděpodobnost
PT_3 - kombinatorika a pravděpodobnost
 
 

roční plán učiva

Stereometrie I

volné rovnoběžné promítání,

tělesa (řezy),

polohové vlastnosti útvarů

Stereometrie II

lineární útvary a jejich polohové a metrické vlastnosti (odchylky přímek a rovin, vzdálenosti bodů, přímek, rovin)

Stereometrie III

povrch tělesa – hranoly, jehlan, (i komolý), kužel (i komolý), válec, koule a její části

objem – kvádru, jehlanu, válce, kužele a koule

 

Posloupnosti

zadání rekurentně a pomocí vzorce pro n-tý člen 

vlastnosti posloupností (obory, omezenost, monotonie, extrémy, limita)

posloupnost konvergentní a divergentní

aritmetická a geometrická posloupnost

nekonečná geometrická řada

finanční matematika

Kombinatorika

pravidlo kombinatorického součtu a součinu,

faktoriály a kombinační čísla,

variace, permutace a kombinace bez opakování,

variace a permutace s opakováním,

binomická věta a Pascalův trojúhelník

Pravděpodobnost

náhodný jev a jeho pravděpodobnost

sjednocení a průnik jevů,

jevy slučitelné, neslučitelné, nezávislé a opačné

Bernoulliovo schéma

Vektorová algebra

souřadnice bodu v KASS

operace s vektory (součet, k-násobek, skalární a vektorový součin)

souřadnice a velikost vektoru

velikost úhlu dvou vektorů

lineární závislost, kombinace vektorů – body kolineární a komplanární

obsah trojúhelníka a rovnoběžníka