zeměpis

online výuka od 30. 3. 2020 do 30. 4. 2020 

postupně doplňuji témata k zamyšlení, můžete je vymýšlet se mnou 
 
AFRICKÝ
- napíšeš esej (zamyšlení, úvahu) na vybrané téma - bude součástí podkladů ke klasifikaci za dobu výuky online
    1. Rozšíření koronaviru v africkém makroregionu (současný stav a budoucnost s využitím poznatků z matematiky)
    2. Budoucnost afrického makroregionu po době koronavirové 
    3. Působení Boko haram nejen ve střední Africe
...
- či si napišeš online test  - bude součástí podkladů ke klasifikaci za dobu výuky online
 
- náměty na esej mimo zaměření na africký makroregion
    A) Dopady pandemie na světovou ekonomiku (doporučuji)
    B) Dopady pandemie na životní prostředí (doporučuji)
    C) Dopady pandemie na život lidí 
    D) Dopady pandemie na vzdělávací systém
    E)  Přístup k pandemii KORONAVIRU ve Švédsku
    F) První virtuální formule 1...aneb co všechno lze přesunout do virtuálního světa
    G) Nepropadejme panice
...
 

 

LATINSKOAMERICKÝ

- buď samostudiem (odkaz např. zde)

- nebo zájemci vytvoří výukové video (já budu koordinátor)

- porovnejte region  pomocí tabulek, zaměř se na pojmy - Nový svět, kolonizace, desková tektonika, podnebné pásy, biomy, El Niňo, Amazonský prales, nerostné suroviny, banánové republiky, vodní energetika, straré civilizace, Panamský průplav, rasové složení, favela, plodiny, drogové kartely, státní bankroty, převraty, rozdíly mezi bohatými a chudými (řazeno náhodně podle mých myšlenek)

 

ANGLOAMERICKÝ

toto téma si připravuje team Týna a Danča (snad naživo, jinak online)

 

koronavirky_březen

- zkusíme test online na téma AFRICKÝ makroregion?
- dobrovolně se zamyslete a pošlete esej na téma  
    - Přístup k epidemii KORONAVIRU ve Spojeném království 
    - Přístup k epidemii KORONAVIRU v Mongolsku
- těším se na Americký makroregion ve vaší režii (vím, že to zvládnete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

písemné opakování (PO)

    Islámský m. - 6PO - 13. 2. 2020
    Africký m. - 7PO - 
 
 

roční plán učiva

Makroregiony  světa – září (2)

Evropský makroregion  - září a říjen (5)

Ruský makroregion – říjen a listopad (5)

Čínsko-japonský makroregion – listopad (5)

Indonéský makroregion – prosinec (5)

Indický makroregion – leden (5)

Islámský makroregion – leden a únor (5)

 Africký  makroregion – únor (5)

Angloamerický makroregion – březen (5)

Latinskoamerický makroregion – březen a duben (5)

Australsko – oceánský makroregion – květen (5)

Světový oceán  - červen (2)