podmínky klasifikace

  • Student musí psát všechna písemná opakování (PO)  - v případě nepřítomnosti je každý povinen si dopsat danou práci do 14 dní.

 

  • Klasifikaci tvoří hodnocení z: písemných opakování, pracovních listů, lokalizace, skupinové práce, účasti  a umístění v zeměpisných soutěžích, referátů, aktivity, práce v hodině.

 

  • Při výsledné pololetní klasifikaci se zohlední studentova píle, aktivita v hodinách, včasné plnění zadaných povinností, pokrok dosažený oproti předchozímu období a další okolnosti hodné zřetele

 

  • Výsledná známka vychází z procentních bodů
  • 1...od 87 %  procentních bodů
  • 2...od 73 % procentních bodů
  • 3...od 58 % procentních bodů
  • 4...od 43 % procentních bodů