sexta

zadání M olympiády zde a další informace na tomto odkazu

výsledky úloh PS - zde

 

září

    Nepřímá úměrnost, lineární lomená a mocninná funkce

         
říjen
    Mocniny a odmocniny

    Inverzní funkce

    Rovnice s neznámou  pod odmocninou

listopad

    Rovnice s neznámou  pod odmocninou

    Goniometrické funkce - možnost použít PS
prosinec
    Goniometrické funkce a rovnice
leden

    Goniometrické rovnice

únor

    Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

březen

     Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
duben

    Početní trigonometrie
    Konstrukční geometrie
květen

    Konstrukční geometrie

červen

    Obvody a obsahy rovinných útvarů