matematika

Kdy a co se píše

    5PO - hodnoty funkce sinus a kosinus (počet otáček nee) - 19. 11. 
    6PO - graf funkce sinus a kosinus, hodnoty fce tangens a kotangens - 3. 12.
    7PO - goniometrické rovnice - 17. 12.
    8PO - řešení obecného trojúhelníku - 14. 1. 
    PT2 - 21. 1.
    
 
   1PO- Funkce - 24. 9. 
   2PO -mocniny a odmocniny - 8. 10
   3PO - inverzní funkce - 22. 10. 
   4PO - iracionální rovnice - 5. 11. 
    PT1 - 12. 11. 
 

Výsledky úloh pracovního sešitu (PS) 

 

Plán učiva

září

    Nepřímá úměrnost, lineární lomená a mocninná funkce

říjen
    Mocniny a odmocniny

    Inverzní funkce

    Rovnice s neznámou  pod odmocninou

listopad

    Goniometrické funkce - možnost použít PS
prosinec
    Goniometrické funkce a rovnice
leden

    Goniometrické rovnice

únor

    Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

březen

     Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
duben

    Početní trigonometrie
    Konstrukční geometrie
květen

    Konstrukční geometrie

červen

    Obvody a obsahy rovinných útvarů