zeměpis

2. pololetí

7PO - poloha a přírodní podmínky ČR - 11. 2. 2019
8PO - obyvatelstvo a sídla - 18. 3. 
9PO - hospodářství - 10. 4. 
 
DZ exkurze
- do konce března povinná konzultace s dějepisářem
- do konce dubna odevzdat kompletní zpracování (trasa, itinerář, zpracované odborné "povídání")
- do konce května zajistit vstupenky, jízdenky atd.
 
Kraj 
- do 14. 4. odevzdat mentální mapku kraje (při tisku nutný formát A4)
- do 21. 4. odevzat aktuální charakteristiku kraje (poloha, příroda, obyvatelstvo, sídla, hospodářství, zajímavosti a zvláštnosti), uvést zdroje
- do 28. 4. odevzdat obrazovou přílohu k danému kraji (grafy, tabulky, fotografie, ...), uvést zdroje
- do 5. 5. odevzat pracovní list k danému kraji na úrovni gymnázia (včetně autorského řešení)
 
Místní region
- do konce března vybrat zaměření
- do konce dubna vybrat konkrétní téma a podobu zpracování (ve škole či venku, prezentace, přednáška, rozhovor, video, fotografie, pracovní list, ...)
- do 12. 5. odevzat 
- 13. 5., 15. 5., 17. 5. a 22. 5. vlastní výstupy (ve třídě)
- 17. 6.a 24. 6. vlastní výstupy (v terénu)
 
Esej

esej -  literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení) - do 24. 5. 2019 (1 strana A4, velikost písma 12, uvést zdroje, vlastní práce!!!!!)

 Česko v roce 2009, 2019 a 2029 v oblasti ...(já bych si vybrala vzdělávání, vy třeba sport, kulturu, výrobu aut, přípravu kávy, vědecké činnosti, počet migrantů,...)

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

Archiv

2. pololetí

Práce se zdroji_25. 1. 2019

Úkol na 15. 2. 2019

- prohlédni si věkovou pyramidu pro rok 2019 - https://www.czso.cz/staticke/animgraf/projekce_1950_2101/index.html?lang=cz
Je v tvé věkové kategorii více mužů či žen?
Kolik stoletých můžů a žen bylo v roce 2018?
Vysvětli specifický tvar věkové pyramidy (poválečný babyboom, propulační opatření, legalizace potratů, změna reprodukčního chování,...)
 

Práce se zdroji_8. 2. 2019

  1. Napiš do „tvého kraje“ počet obcí (https://www.czso.cz/csu/czso/27-uzemni-srovnani-w73robk3mx).
  2. Co je Ramsarská úmluva (úmluva a Česko)?
  3. Podívej se na synoptickou mapu a pokus se předpovědět počasí na víkend. https://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/evropa/synopticka-situace

 

A bonusovka – kde je nejvíce tisícovek?

https://www.tisicovky.cz

 
1. pololetí
1PO_obyvatelstvo - 1. 10. 2018
2PO_sídla a osídlení - 15. 10. 
3PO_vývoj hospodářství a primér - 1. 11.
4PO_sekundér - 26. 11. 
5PO_terciér - 10. 12
6PO_geografické systémy - 16. 1. 2019

První pololetí

Písemná (esej -  literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení) - do 20. 12. 2018 (1 strana A4, velikost písma 12, uvést zdroje, vlastní práce!!!!!)

    P1_Mezinárodní migrace

    P2_Světová migrační politika

    P3_Příčiny migrace lidí v minulosti a dnes

    P4_Etnická nesnášenlivost jako možný zdroj mezinárodního napětí

    P5_ Náboženská nesnášenlivost jako možný zdroj mezinárodního napětí

 

Výroba modelu  - město budoucnosti (3D model) - do 20. 12. 2018

 

Ústní

    U1_Typologie zemědělství (rostlinná, živočišná, samozásobitelské, tržní, intenzivní, extenzivní) - 17. 10. 

    U2_Lesní hospodářství - 19. 10.

    U3_Rybolov - 22. 10.

    U4_Ropa - 26. 10

    U5_Neobnovitelné zdroje (kromě ropy) - 26. 10

    U6_Strojírenský průmysl - 7. 11. 

    U7_Chemický průmysl - 9. 11. 

    U8_Silniční doprava - 28. 11. 

    U9_Potrubní doprava - 30. 11. 

    U10_Cestovní ruch - 5. 12.