zeměpis

1. pololetí
1PO_obyvatelstvo - 1. 10. 2018
2PO_sídla a osídlení - 15. 10. 
3PO_vývoj hospodářství a primér - 1. 11.
4PO_sekundér - 26. 11. 
5PO_terciér - 10. 12
6PO_geografické systémy - 16. 1. 2019
 
2. pololetí
7PO - poloha a přírodní podmínky ČR - 
8PO - 

První pololetí

Písemná (esej -  literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení) - do 20. 12. 2018 (1 strana A4, velikost písma 12, uvést zdroje, vlastní práce!!!!!)

    P1_Mezinárodní migrace

    P2_Světová migrační politika

    P3_Příčiny migrace lidí v minulosti a dnes

    P4_Etnická nesnášenlivost jako možný zdroj mezinárodního napětí

    P5_ Náboženská nesnášenlivost jako možný zdroj mezinárodního napětí

 

Výroba modelu  - město budoucnosti (3D model) - do 20. 12. 2018

 

Ústní

    U1_Typologie zemědělství (rostlinná, živočišná, samozásobitelské, tržní, intenzivní, extenzivní) - 17. 10. 

    U2_Lesní hospodářství - 19. 10.

    U3_Rybolov - 22. 10.

    U4_Ropa - 26. 10

    U5_Neobnovitelné zdroje (kromě ropy) - 26. 10

    U6_Strojírenský průmysl - 7. 11. 

    U7_Chemický průmysl - 9. 11. 

    U8_Silniční doprava - 28. 11. 

    U9_Potrubní doprava - 30. 11. 

    U10_Cestovní ruch - 5. 12. 

 

druhé pololetí