tercie - termíny testů

matematika

1SPT - Lineární rovnice a nerovnice - 11.11.2015 - příprava zde
2SPT - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost - 10.12.2015 - příprava zde
3SPT - Kružnice a její části, konstrukce trojúhelníků - 11.2. - příprava zde
4SPT - Výrazy a mocniny 13.4. - příprava zde
5SPT - Válec, konstrukce čtyřúhelníků - 15.6.2016 - příprava zde
 

zeměpis

1PO - přírodní podmínky Evropy - 19.10.
2PO - obyvatelstvo a sídla, severní Evropa - 27.11.
3PO - východní a jihovýchodní Evropa - 19.2.
4PO - jižní a západní Evropa - 4. 4.
5PO - střední Evropa - 13.6. - nejisté, ještě 11.6 ve 20:00 není rozvrh na příští týden:-(
 

RP (přesné datum je pouze orientační, důležitější je pořadí)

4.4. Lichtenštejnsko   8.4. Maďarsko   15.4.  Litva    18.4.  Lotyšsko   20.4.  Polsko   29.4.  Rakousko  2.5.  Slovinsko   6.5.  Německo   13.5.  Švýcarsko  26..5 Slovensko

Ročníková práce - RP - seznam

     úkol na září - vytvořit skupinky max po 4

    úkol na říjen - vybrat si stát střední Evropy

    úkol na listopad - rozdělit si funkce 

            kuchař - sestaví menu, udělá rozpočet, zajistí vhodné podmínky pro realizaci 

            zdrojař - najde vhodné zdroje informací a obrázků 
            výtvarník - navrhne pracovní list 
            prezi_či_powman - navrhne prezentaci o vybraném státu, naučí se dokonale program power point či prezi
   
 úkol do konce března - každý za sebe či dohromady za skupinu odevzdáte menu s rozpočtem, návrh pracovního listu včetně zdrojů, prezentaci o podstatném a jedinečném