matematika

15.6. - PT

13.6. - příprava na PT

10.6. - Zk se poměr, přímá a nepřímá úměrnost, opakujeme učivo tercie (konstrukce trojúhelníků)

9.6. - opakujeme učivo tercie ( kružnice a její části)

8.6. - Zk se rovnice a nerovnice, opakujeme učivo tercie (poměr, přímá a nepřímá úměrnost)

  požadavky na klasifikaci

-          nutnou podmínkou pro klasifikaci je účast na písemných testech (PT)

-          v případě neúčasti na PT je žák povinen dopsat si práci do konce daného pololetí

 

-          pro písemné opakování (PO) je nutné, aby  žák napsal alespoň 80% všech PO za dané pololetí (chybějící PO si  žák musí dopsat do konce pololetí, v opačném případě je hodnocen známkou 5 z každého chybějícího PO)

 

-          součástí celkového hodnocení je: písemné testy (PT), písemné opakování (PO), diktáty (D), skupinové práce (SkP), účast  a umístění v matematických soutěžích, domácí úkoly(DU), trenažéry, úlohy Khan Academy (KhA), ústní zkoušení (UZK), aktivita, práce v hodině, úlohy v GeoGebře, sešit,  sebehodnocení, neplnění povinností  

            -         výsledná známky zohledňuje průměr známek, aktivitu při hodinách, přístup k výuce

 

HISTORIE

1.6. - SkP (válec a slovní úlohy)   

týden od 30.5. - odevzdat DDÚ (Jaké rozměry musí mít puk pro Jaromíra J., který váží stejně jako on?), Zk se válec - slovní úlohy a lineární rovnice, nerovnice

od 9.5. - Zk se válec, ve St je PO (válec přesně i přibližně s kalkulačkou), noste si učebnici i kalkukačku

od 2.5. - Zk se čtyřúhelník, ve St je SkP (konstrukce čtyřúhelníku a pravidelného mnohoúhelníku)

od 25.4. - Zk se konstrukce lichoběžníku, ve St je PO (konstrukce lichoběžníku) a ve Ct budeme modelovat válec (kružítko, nůžky a lepidlo s sebou)

21. - 22.4. - Zk se konstrukce rovnoběžníku, konstrukci lichoběžníku budeme trénovat

20.4. - odevzdat DDÚ, SkP (konstrukce rovnoběžníku), s sebou rýsovací potřeby

týden od 11.4. 

    11.4. - příprava na PT (s sebou problematickém úlohy)

    13.4. - PT (s sebou hlavu)

    14. a 15.4. - s sebou rýsovací potřeby a učebnici (Konstrukce - musí tam být lichoběžník) a Zk V.V. (tj. Víťa)

týden od 4.4. - odevzdat DDÚ,  Zk se rozklad na součin pomocí vytýkání i vzorců, ve St je PO (rozklad na součin pomocí vzorců - vzorce s třetí mocninou nemusíš umět - stačí jen umět dosadit:-), s sebou rýsovací potřeby - začínáme konstrukce čtyřúhelníků

týden od 29.3. - Zk se rozklad na součin pomocí vzorců, ve St je Pythagoriáda (přijďte prosím již v 7:40)

týden od 21.3. - Zk se rozklad na součin pomocí vytýkání, ve St je SkP (druhá mocnina trojčlenu, třetí mocnina dvojčlenu a trojčlenu)

týden od 14.3. - Zk se druhá mocnina trojčlenu, třetí mocnina dvojčlenu a trojčlenu, popř. vyšší mocniny dvojčlenu, ve St PO (4 příklady na druhou mocninu dvojčlenu), kdo se učí napřed - podívej se na rozklad pomocí vytýkání

týden od 29.2. - odevzdat DDÚ, Zk se umocňování dvojčlenu, ve St SkP (dělení mnohočlenů)

týden od 22.2. - Zk se dělení mnohočlenů, ve St PO (mocniny, +, - a násobení mnohočlenů)

týden od 15.2. - odevzdat DDÚ, Zk se mocniny a počítání s mnohočleny, ve St SkP (téma jako u Zk)

týden od 8.2. - Zk se mocniny, PT( s sebou pomůcky včetně klakulátoru), s sebou učebnici Výrazy 2 

týden od 1.2. - s sebou učebnici Výrazy 2, Zk se konstrukce, ve ST 8PO (konstrukce trojúhelníku - vše)

týden od 25.1. - s sebou rýsovací potřeby, Zk se konstrukce (pouze náčrt a rozbor)

týden od 18.1. - s sebou rýsovací potřeby, Zk se obsah a obvod kruhu i jeho částí (s kalkulačkou) - pouze dobrovolníci

DDÚ - na 11.1. - Cirkusovou manéží o průměru 22 m běží vedle sebe dva koně. První běží metr od kraje, druhý 2 metry od kraje manéže. Urči rozdíl mezi délkou jejich drah po dokončení třetího kola. (výsledek zaokrouhli v m na 2 desetinná místa)

 

týden od 11.1. - s sebou učebnici a kalkulačku, Zk se kružnice i oblouk, ve St 7PO (Thaletova kružnice a výpočty na kružnici), učit se  budete obsah kruhu a jeho částí

týden od 4.1. -  s sebou učebnici Kruhy, Zk se základní pojmy a Thaletova kružnice, připrav si 3 stejné kruhy z papíru (budeme stříhat a lepit do sešitu), ve St jeSkP (základní pojmy, konstrukce Thaletovky)  

týden od 14.12. - Zk se pouze dobrovolníci (vše z PT), s sebou rýsovací potřeby a učebnici Kruhy

11.12. - objevujeme v Geogebře

9. a 10.12 - příprava na PT a PT (s kalkulátorem)

7.12. - Zk grafy a dvojitá trojčlenka, s sebou učebnici Kružnice a kruh, rýsovací potřeby (včetně kružítka) a pětikorunu

 

týden od 30.11. - Zk se měřítko a úměrnost, s sebou rýsovací potřeby (pravítko a ořezanou tužku), ve středu 6PO (viz Zk)

týden od 23.11. - Zk se poměr (základní pojmy, rozdělení v poměru, postupný poměr, směšovací počet a trojčlenka), ve středu je 3SkP (viz Zk)

na středu - převrácená škola - doma se naučte, ve škole uděláme domácí úkol (tak trochu reakce na třídnickou hodinu)

https://www.khanacademy.org/math/algebra-basics/core-algebra-linear-equations-inequalities/core-algebra-direct_inverse_variation/v/proportionality-constant-for-direct-variation

 

týden od 16.11. - Zk se slovní úlohy (o pohybu a kolikrát a o kolik), trénujeme poměr a ve středu je 5PO (slovní úlohy)

 

týden od 9.11. - Zk se slovní úlohy, píše se SPT - ve středu 11.11.

týden od 2.11. - Zk se nerovnice, trénujeme slovní úlohy a 4.11. je SkP_2 (nerovnice a vyjadřování neznámé)

týden od 19.10. - Zk se rovnice a vyjadřování neznámé, učíme se nerovnice a 22.10. je 4PO (rovnice)

 

16.10. -  Zk se rovnice, téma - vyjadřování neznámé

15.10. - Zk se rovnice, téma - vyjadřování neznámé

14.10. - SkP_1 (rovnice, obory a zkouška), téma - vyjadřování neznámé

12.10. - Zk se rovnice,téma -  možná řešení rovnic

 

9.10 - Zk se rovnice, soutěž - 13. komnata 

8.10. - Zk se rovnice, rovnice se zlomky

7.10 - 3PO (Pythagorova věta s kalkulačkou, trojúhelník), rýsovací potřeby s sebou, obory aneb "šuplíčky" rovnice

5.10.  - diktát, s sebou učebnici (až do odvolání), rovnice - úpravy a pravidla počítání, ZUDNOS

 

2.10. - Zk se trojúhelník, lineární rovnice - pravidla počítání

1.10. - Zk se Pythagorova věta, lineární rovnice - úvod

30.9. - DDÚ - jsou dány body A[2, 3], B[-1,2] - urči jejich vzdálenost a ověř narýsováním,  2PO (odmocniny, Pythagorova věta bez kalkulačky), opakování trojúhelníku, rýsovací potřeby s sebou

 

25.9.- Zk se mocniny a odmocniny, opakování trojúhelníku, s sebou rýsovací potřeby

24.9. - Zk se mocniny a odmocniny, opakování Pythagorovy věty, s sebou kalkulačku, pravítko a kružítko

23.9. - 1PO (zlomky, mocniny), opakování odmocnin

21.9. Zk se zlomky, opakování mocnin a odmocnin

 

17.9. - sešit, opakování zlomků

16.9. - sešit (ten bude vždy), seznámení s požadavky na klasifikaci, opakování zlomků, DDÚ (aneb získej jedničku před prví hodinou:-)