Plán učiva 

září a říjen

    poloha a přírodní podmínky Evropy
    obyvatelstvo a sídla Evropy

listopad

    severní Evropa

prosinec

    východní Evropa

leden a únor

    jižní Evropa

březen a duben

    západní Evropa

duben a květen

    střední Evropa

červen

    integrační snahy Evropy