tercie - odkaz na nové stránky zde

písemná opakování (PO)

1. pololetí (Evropa)

    1PO (poloha a přírodní podmínky Evropy) - 7. 10. 2019

    2PO (obyvatelstvo a osídlení) - 24. 10. 2019

    3PO (hospodářství) - 

    4PO (regiony Evropy) - 

2. pololetí (Česká republika)

    5PO (poloha a přírodní podmínky ČR) - 

    6PO (obyvatelstvo a osídlení) - 

    7PO (hospodářství) -

    8PO (regiony ČR) - 

 

roční plán výuky

Evropa a Evropané (září – 1)

Přírodní poměry (září – 5)

Obyvatelstvo a osídlení (říjen – 6)

Hospodářství (listopad – 7)

Regiony Evropy (prosinec a leden – 10)

EU (leden 2)

ČR v Evropě (zeměpisná poloha, rozloha) – únor (2)

Vývoj státního území a územní rozdíly – únor (2)

Přírodní poměry (členitost a přírodní poměry a zdroje) – březen (4)

Obyvatelstvo a osídlení (základní demografické charakteristiky, sídelní poměry) – březen a duben (5)

Hospodářství (základní hospodářské charakteristiky, rozmístění hospodářských aktivit, sektorová a odvětvová struktura) – duben (5)

Regiony (územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské členění) – květen (6)

Zahraniční vztahy (přeshraniční spolupráce v euroregionech, postavení ve světě, zapojení do mezinárodní dělby práce a obchodu) – červen (5)