matematika

 
22.6. - PT (poslední:-)
21.6. - příprava na PT
20.6. - využití podobnosti při řešení slovních úloh
15.6. - SkP (podobnost trojúhelníků)
13.6. - PO (shodnosti v GeoGebře), 
8.6. - kontrola doporučených příkladů (aneb co nešlo), dělení úseček s využitím podobnosti (s sebou pravítka a kružítko)
 

požadavky na klasifikaci

-          nutnou podmínkou pro klasifikaci je účast na písemných testech (PT)

-          v případě neúčasti na PT je žák povinen dopsat si práci do konce daného pololetí

 

-          pro písemné opakování (PO) je nutné, aby  žák napsal alespoň 80% všech PO za dané pololetí (chybějící PO si  žák musí dopsat do konce pololetí, v opačném případě je hodnocen známkou 5 z každého chybějícího PO)

 

-          součástí celkového hodnocení je: písemné testy (PT), písemné opakování (PO), diktáty (D), skupinové práce (SkP), účast  a umístění v matematických soutěžích, domácí úkoly(DU), trenažéry, úlohy Khan Academy (KhA), ústní zkoušení (UZK), aktivita, práce v hodině, úlohy v GeoGebře, sešit,  sebehodnocení, neplnění povinností  

            -         výsledná známky zohledňuje průměr známek, aktivitu při hodinách, přístup k výuce

 
týden od 30.5. - Zk se shodná zobrazení (posunutí a rotace), s sebou 2 vystřižené trojúhelníky s rozměry (4, 6 a 8 cm a 6, 9 a 12 cm)
 
týden od 9.5. - Zk se kruh
    9.5. - objevujeme posunutí v GeoGebře
    10.5. - rýsujeme na čtverečkovaný papír II. a zobrazujeme útvary v posunutí
    11.5. - PO na téma shodnosti (středová, osová i posunutí) 
    13.5. - začneme rotaci čili otáčení
 
týden od 2.5. - DDÚ (Urči poměr objemů kužele a válce vepsanému kouli), Zk se koule, ve St je SkP (koule), začneme rýsovat - s sebou rýsovací potřeby a rukavice (či nůžky)
 
týden od 25.4. - Zk se kužel, ve St je PO (kužel) a na středu si přineste vhodný (lze rozstříhat) model koule - dobrovolné
týden od 18.4.
    20. - 22.4. - rýsujeme, počítáme a rozumíme "kornoutu"
    18.4. - vyrábíme čepičky na párty či kornouty pro prvňáčky - s sebou nůžky a lepidlo, popř. pěkný papír
 
 
týden od 11.4.
    15.4. - příprava a PT
    13.4. - SkP (S a V jehlanu) 
    12.4. - je PS
    11.4. - trénujeme S a V jehlanu, s sebou tabulku, kalkulačku a učebnici
   
týden od 4.4. - ZK se využití přesných hodnot goniometrických fcí v pravoúhlém trojúhelníku, ve ST PO (přesné hodnoty goniometrických funkcí, konstrukce a síť jehlanu), s sebou učebnici, tabulku hodnot a kalkulačku
týden od 29.3. - ZK se využití přesných hodnot goniometrických fcí v pravoúhlém trojúhelníku
1.4. - rýsovací potřeby a učebnici JEHLAN s sebou

29.3. - modelování jehlanu  - s sebou magnetické stavebnice (kdo má), špejle, modelínu, nůžky, rýsovací potřeby a čtvrku

29.3. -  testování vašich matematických schopností a dovedností 

týden od 21.3. - Zk se "přesné" počítání s goniometrickými funkcemi, ve St je SkP (přesné počítání a slovní úlohy)

týden od 14.3. - ZK se fce tg x  a cotg x, ve St PO (všechny goniometrické funkce a využití v pravoúhlém trojúhelníku), s sebou kalkulačku a učebnici, 

týden od 29.2. - odevzdat DDÚ (příklad z hodiny s věžičkou), Zk se fce sinus i kosinus, s sebou kalkulačku a učebnici, ve St je SkP (fce cos i sin)

týden od 22.2. - Zk se statistika, s sebou kalkulačku (s goniometrickými funkcemi - tj. sin, cos a tg),  v pátek jsou 2 hodiny - příprava a PT (rýsovací potřeby a šablonu, kalkulačku)

týden od 15.2. - odevzdat DDÚ, Zk se práce s daty a statistika a ve St PO z téhož ( v pátek M není:-))

týden od 8.2. - Zk se kvadratické funkce (úprava na čtverec), v Ut je PO (kvadratická funkce a její vlastnosti, soustava rovnic - hledání průsečíku), s sebou šablonu a učebnici, v úterý po PO budeme zpívat - naučte se text  a ve St budeme počítat počet sourozenců, domácí mazlíčky a číslo nohy

 

týden od 1.2. - s sebou šablonu, pravítko, úhloměr a učebnici Funkce, Zk se kvadratické funkce, ve St je SkP (lineární funkce - již vše)

ýden od 25.1. - s sebou šablonu, Zk se lineární funkce (předpis, graf, vlastnosti)

DDÚ na 18.1. - Poskytovatel elektrické energie dodává do domácností energii za následujících podmínek. V každém měsíci se platí paušální platba 100 Kč (za pronájem elektroměru a jističe) a pak se platí za prvních 200 kWh 3 Kč za jednu odebranou kWh. Přesáhne-li uživatel 200 kWh, počítá mu poskytovatel energie 4 Kč za každou jednu odebranou kWh přesahující 200 kWh, přesáhne-li spotřeba 300 kWh, počítá se 6 Kč za každou jednu odebranou kWh nad limit 300kWh. Sestroj graf závislosti ceny elektrické energie v závislosti na jejím odebraném množství. (ručně či GeoGebra)

týden od 18.1. - s sebou učebnici Funkce, rýsovací potřeby, Zk se dobrovolníci z témat PT

týden od 11.1. - s sebou rýsovací potřeby a učebnici FUNKCE, Zk se stejné téma jako PT, prohozené hodiny!

 

týden od 4.1.2016 - s sebou rýsovací potřeby, Zk se vyjadřování neznámé a soustavy rovnic, ve St je SkP (stejné téma jako na Zk), pořiďte si šablonu Logarex (do 20.1.) 

přes prázdniny kromě pohádek a cukroví doporučuji i pár příkladů

 

týden od 14.12. - Zk se soustavy rovnic, ve St hra - Sázky a počítání, trénujeme slovní úlohy a vyjadřování neznámé

týden od 7.12. - Zk se slovní úlohy, ve St PO (slovní úlohy a kvadratické rovnice), naučíte se soustavy rovnic o dvou neznámých

týden 30.11. - Zk se rovnice s neznámou ve jmenovateli (kvadratické pomocí D), ve středu SkP (stejné téma), učit se budete počítat slovní úlohy "geometrické i směšovací"

týden od 23.11. - Zk se rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím V,V i VV), ve středu 5PO (téma jako Zk)

týden od 16.11. - Zk se rovnice s neznámou ve jmenovateli a slovní úlohy na společnou práci, v pátek SkP (stejné téma)

týden od 9.11. - Zk se rovnice z tercie, ve středu bude diktát

týden od 2.11. - Zk násobení a dělení lom. výrazů, v pátek 6.11. se píše PT

týden od 19.10. - Zk se sčítání a odčítání, trénujeme násobení a učíme se dělit - lomené výrazy, ve středu 4PO (+ a -)

 

16.10. - 3PO (krácení lomených výrazů), aktivita - učíme se navzájem násobit

14.10 - Zk se krácení, učíme se násobit lomené výrazy

13.10. - Zk se krácení lom. výrazů, + a - lom. výrazů

12.10. - odevzdat DDÚ, hra o 13.komnatu, Zk se krácení, trénujeme + a - lom. výrazů (naposledy???)

 

9.10. - diktát, Zk se krácení, trénujeme + a - lom. výrazů

7.10. - SkP_1 - krácení výrazů, sčítání a odčítání lom. výrazů - zopakuj si + a - zlomků

6.10. - Zk se krácení výrazů, rozšiřování lom. výrazů - zopakuj si rozšiřování zlomků

5.10. - Zk se podmínky výrazů, hra domino, trénujeme krácení (naposledy)

 

2.10. - Zk se rozklad na součin, lomený výraz - krácení

30.9. - 2PO (mnohočlen - operace, vzorce), lomený výraz - krácení

29.9. - DDÚ, Zk se úprava mnohočlenů pomocí vzorců, lomený výraz - podmínky

 

25.9. - Zk se operace s mnohočleny, lomený výraz

23.9. - 1PO (rovnice a nerovnice), opakování rozkladu na součin

22.9. - Zk se nerovnice, opakování vzorců, s sebou učebnici Výrazy 2

21.9 - Zk se rovnice, opakování mnohočlenů

 

18.9 - opakování rovnic a nerovnic

16.9. - seznámení s požadavky klasifikace, s sebou sešit, opakování rovnic, šance na 1 před první hodinou