červen

"Jak člověk ovlivňuje životní prostředí od počátku své existence po současnost" (A4, textový editor, úvaha či zamyšlení) - možnost odevzat do konce pololetí - tj. do 19.6.2015

24.6. - praktický zeměpis

19.6. - test (pedosféra a litosféra)

17.6. - společná kontrola PL - litosféra a poznávání vzorků hornin

12.6. - dobrovolné odevzdání PL - litosféra

květen

Jak JÁ ovlivňuji  pedosféru a jak mohu přispět k její ochraně" (A4, textový editor, úvaha či zamyšlení) - možnost odevzat do konce května) - tj. do 31.5.2015

15.5. - test (pouze hydrosféra)

3.5. - pedosféra

6.5. - pedosféra všemi smysly (zahradnickou lopatku, rukavice, kelímek či malý květináč, semínka řeřichy či hrášku s sebou - do skupiny)

březen a duben  - hydrosféra

"Jak JÁ ovlivňuji  hydrosféru a jak mohu přispět k její ochraně" (A4, textový editor, úvaha či zamyšlení) - možnost odevzat do konce dubna) - tj. do 30.4.2015

29.4. - pedosféra všemi smysly (prakticky) - při přízni počasí - jinak LEDOVCE a Tereza dobrovolný referát

20.4. - podpovrchová voda

17.4. - podpovrchová voda - Tereza dobrovolný referát

15.4. - mokřady

10.4. - Hydrosféra - jezera a umělé vodní nádrže

1.4. - SkP - vodní toky a dobrovolný pokus (mořské proudy): ???

27.3. - Hydrosféra - vodní toky

20.3. - Hydrosféra - oceán

18.3. - trénink myšlenkové mapy na téma hydrosféra (aneb co už vím) a určení ekologické stopy

        do skupiny - A3 čtvrtka, pastelky,možnost používat učebnici a atlas (libovolný:-)

leden  a únor - atmosféra

"Jak JÁ ovlivňuji  atmosféru a jak mohu přispět k její ochraně" (A4, textový editor, úvaha či zamyšlení) - možnost odevzat do konce února

 
13.3. - test
 
11.3 - problematika globálního oteplování (řízená diskuse), určení ekologické stopy
 
27.2. - dobrovolné zkoušení (seznam otázek), všeobecná cirlulace vzduchu
          dobrovolný pojem - 1. bouřka, hurikán, tajfun a tornádo (a jak se zachovat)  2. El Niňo
 
25.2. - klimatologie - skupinová práce (atlas, červenou a modrou pastelku do skupiny)
            
11.2. - dobrovolné aktivity - rekordy (Mrkus), klasifikace mraků (Machová)
 
6.2 - meteorologie
14.1. - atmosféra a pokusy  - 20 min pokusy, 20 min práce ve třídě (sešit, učebnici s sebou)
 
    do každé skupiny pomůcky -  sklenice se šroubovacím víčkem (s otvorem pro brčko), brčko, větší injekční stříkačka,

malý nafukovací balónek, provázek na balónek, malý kousek pastelíny, křídový prášek nebo pleťový pudr, nafukovací balónek (i prasklý)

     pokusy budeme provádět v učebně CHE (polovina třídy)

 
9.1. - atmosféra - jedinečnost, složení, vrstvy
    dobrovolná aktivita - skleníkový efekt - Zuzka
    s sebou sešit, rýsovací potřeby, pastelky
                                
7.1. - atmosféra  a pokusy - s sebou kružítko a pastelky (popř. obrázek polární záře, letadla, balónu, mraků, meteoritu,...)

listopad a prosinec - Geografická kartografie a topografie

12.12 - test - geoinformatika, kartografie (atlas s sebou, kalkulačka)

5.12. - tématické mapy: dobrovolný úkol:  a) metoda kartogramu (vysvětlení a příklad)

                                                             b) metoda kartodiagramu (vysvětlení a příklad)

                                                             c) areálová metoda (vysvětlení a příklad)

                                                             d) metoda teček (vysvětlení a příklad)

 

3.12. - dokončení SkP (pomůcky nahlašte do 2.12)

 

28.11. - tématické mapy:  dobrovolný úkol: a) metoda pohybových čar (vysvětlení a příklad)

 

26.11. - tvorba tématické mapy  - s sebou čtvrtku do skupiny, kalkulačku, psací a rýsovací potřeby

 

19.11. - SkP - s sebou turistickou mapu Českého Švýcarska, modelínu, provázek (cca 50 cm), buzolu (kdo má), kalkulačku

 

14.11. - s sebou atlas pro každého (dobrovolně hodnocená práce)

            Vznik mapy

 

12.11. - SkP - s sebou karton (stačí cca metr čtvereční), podložka (plastová či starý tlustý časopis), fixy či barvičky, lepidlo ve válečku, 2 (resp. 3) čtvrtky A4 - do skupiny

        - atlas pro každého

7.11. - atlas pro každého

     Kartografie

            8.1. Kartografie

            8.2. Mapa

 

5.11. -  s sebou 3 čtvrtky do skupiny (skupina po 4 čtvrtky čtyři), učebnici (do skupiny) a atlas (pro každého!!!!!!)

 

17.10. - test (kalkulačky s sebou, atlas ne)

15.10.-  SkP2 ( s sebou atlas)

            Kalendář

                příprava na hodinu 

                     7.2. Co je GPS

                     7.4. Co je letní čas, jeho přínosy a problémy

           

3.10. - Čas na Zemi

            příprava na hodinu

            7.1 Zeměpisné souřadnice - poledník, rovnoběžka

            7.2. Co je GPS

            7.3 Vysvětli pojmy místní čas, světový čas, časová pásma, datová hranice

            7.4. Co je letní čas, jeho přínosy a problémy

    s sebou atlas, sešit

 

1.10. - Slapové jevy a zatmění

           Zatmění Slunce a Měsíce - dobrovolné divadlo

            příprava na hodinu

            6.1 Zopakovat z fyziky - odstředivá síla, skládání sil

            6.2 Co je příliv a odliv

      s sebou sešit, dvě pastelky

 

26.9.  - Měsíc

 

            příprava na hodinu:

                5.1. Vysvětli pojmy a souvislosti: měsíc, družice, Měsíc, menstruace

                5.2. Pojmenuj a vysvětli jednotlivé fáze Měsíce

                5.3. Popiš polohu, povrch a pohyb Měsíce

 

24.9.  - skupinová práce

 

na 17.9  a 19.9.  - Pohyby Země - příprava na hodinu

    s sebou atlas a učebnici, sešit

 

3. hodina  - Tvar a rozměry Země

vedoucí skupin: s sebou atlas

dobrovolné divadlo: Jak Eratosthenés  změřil velikost Země.

 

2.hodina -  Vesmír

    -  -vvedoucí skupin s sebou pastelky (5 barev) a čtvrtku A3 ..... 8, 10, 15, 17, 16, 29, 26 a 4

připravit si daný pojem: temná hmota (21), světelný rok (16), temná energie (30) a asteroid (14)

vemte si s sebou atlas, učebnici

 

1.hodina -  Geografie jako věda