podmínky klasifikace

Student musí mít napsané všechny písemné testy (PT) a všechna písemná opakování (PO) - v případě nepřítomnosti je každý povinen si dopsat danou práci do 14 dní.

 

 

Podkladem pro klasifikaci jsou body získané za písemná opakování, písemné testy, zkoušení a aktivitu, dále za účast  a umístění v matematických soutěžích, aktivitu a práci v hodině.

 

Povinná část (za první až třetí čtvrtletí)

  • písemný test – 16b
  • písemné opakování – 6b (6b krát 4 je 24b)
  • zkoušení  (písemné či ústní)  - 10b

 

Povinná část (čtvrté čtvrtletí)

  • maturitní test – 50b

 

Celkem je tedy možné získat za pololetí 100b.

 

Dobrovolná část (body navíc)

  • matematické soutěže
  • aktivita při hodině

 

 

 

Výsledná známka vychází z konečného počtu bodů za dané pololetí

  • 1... 100 až 85 bodů
  • 2... 84 až 69 bodů
  • 3... 68 až 52 bodů
  • 4... 51 až 34 bodů