podmínky klasifikace

 

Podkladem pro klasifikaci jsou body získané za písemná opakování, písemné testy, zkoušení a aktivitu, dále za účast  a umístění v matematických soutěžích, aktivitu a práci v hodině.

 

Povinná část (za jedno pololetí)

·         Písemný test (14b krát 2)

·         písemné opakování – počítají se vždy 3 nejúspěšnější práce za každé čtvrtletí (8b krát 6)

·         zkoušení – písemné či ústní (10b krát 2)

·         aktivita (2b krát 2)

 

Celkem je tedy možné získat za pololetí 100b.

 

Dobrovolná část (body navíc)

·         matematické soutěže

·         aktivita při hodině

 

 

 

Výsledná známka vychází z konečného počtu bodů za dané pololetí

Ø  1...od 84  bodů

Ø  2...od 68  bodů

Ø  3...od 51 bodů

Ø  4...od 33 bodů

 

 

Přepočet bodů na známku

PT (14b)                                           PO (8b)                                Zk (10b)                               A(2b)

1             14 – 12b                               8 – 7                                      10 – 9                                   2

2             11 - 10                                  6                                             8 - 7

3             9 – 8                                     5                                             6                                          1

4             7 – 5                                     4 - 3                                        5 - 4

5             4 – 0                                     2 – 0                                       3– 0                                     0