termíny 

4. čtvrtletí

    PT - 19. 6. 

    16PO (obvody a obsahy) - 14. 6. 

    15PO (konstrukce čtyřúhelníku, konstrukce pomocí výpočtů) - 22. 5. 

    14PO (konstrukce trojúhelníku, středový a obvodový úhel) - 3. 5 

    13PO (řešení trojúhelníku) - 17. 4. 

 

3. čtvtletí

    PT  - 3. 4. 

    12PO (logaritmické rovnice)  - 27. 3.

    11PO (logaritmus a logaritmická funkce) - 11. 3. 

    10PO (exponenciální rovnice a nerovnice) - 27. 2. 

    9PO (exponenciální funkce) - 6. 2. 2018

 

2. čtvrtletí

   PT (goniometrie) - 16. 1. 

   8PO (goniometrické rovnice) - 9. 1. 

   7PO (funkce tangens a kotangens) - 18. 12.

   6PO (funkce sinus a kosinus) - 28. 11.

    5PO (velikost úhlu) - 16. 11. 

 

1. čtvrtletí

    PT1 - 3. 11. 

    4PO (inverzní funkce, rovnice s neznámou pod odmocninou) - 31. 10.  

    3PO (odmocniny, mocniny s racionálním exponentem) - 20. 10. 

   2PO (nerovnice řešené pomocí grafů mocninné funkce, mocniny) - 6. 10.    

    1PO (lineární lomená a mocninná funkce) - 27. 9.